דיווחים בגין תצרוכת מים

תושבים יקרים,

דיווח בגין תצרוכת מים לאגרת ביוב יש לשלוח למייל של גב’ ציפי אבגי במועצה לכתובת:   zipievgi@dsharon.org.il

עליכם להעביר את הקריאה מיום 1/12/2018 ואת הקריאה מיום 31/3/2019 כפי שמופיעות בחשבונות המים שלכם.

כמו כן עליכם לציין את מספר המשלם, מספר הנכס, הכתובת וכמובן שמכם המלא.