הילדים והנוער של רמות השבים

מאז ראשית הכפר ועד היום, מהווה חינוך וטיפוח הילדים לב ליבה של העשייה בישוב. 

במסגרת החינוך הפורמאלי לומדים ילדי הישוב בגני הילדים בישוב – גן אפרוחים, גן סיגלון וגן רמות. בבית הספר היסודי לומדים ילדי הכפר החל משנה זו (תשע”ו) בבית חינוך צופית.  בחטיבה העליונה לומדים מרבית ילדי הכפר בבית הספר עמיאסף  הנמצא במתחם בית ברל.

במסגרת החינוך הבלתי הפורמאלי חברים מרבית ילדי הכפר החל מכיתה ד’ ועד סוף י”ב בתנועת הנוער של האיחוד החקלאי, בסניף המקומי המכונה “לול רמות השבים”. חניכי השכבה הבוגרת עוסקים בהובלת הפעילות ב”לול” ומבלים בו חלק ניכר משעות הפנאי שלהם. חניכי השכבה הצעירה, החל מכיתה ד’, מגיעים ל”יום פעילות בלול” בכל יום שלישי. חניכי השכבות ו’ ז’ ו – ח’ מגיעים ליום פעילות נוסף בימי חמישי.

ה”לול” מעסיק את חניכי השכבה הבוגרת (מ ט’ עד י”ב) בפעילות אינטנסיבית ביותר, החל מארגון אירועים וטקסים לכל הכפר (חג מעלות, פורים, טקס יום השואה) וכלה בהפעלת אירועי השיא, הטיולים והמחנות המתקיימים במהלך השנה ובחופשות מבית הספר.
את ה”לול” מובילים שני מדריכים בוגרים: רכז הנוער ורכז ההדרכה. ברקע פועלת “ועדת נוער” המונה מספר הורים מהישוב העוסקים בהכוונת הרכזים והתווית הדרך.

במהלך העשייה המרובה ב”לול רמות השבים” זוכים החניכים הצעירים והבוגרים לחינוך לעבודה, נתינה ואהבת האדם והארץ.
ללא ספק, זכינו כולנו, שילדינו מבלים חלק ניכר מזמנם הפנוי ב”לול רמות השבים” ומתחנכים במהלך הבקרים במערכת החינוך האיכותית של המועצה האזורית דרום השרון.

תמר בירם,
יו”ר ועדת חינוך ונוער