הפסקת מים מיום א’ – 14/4/2019 22:00 ועד ליום ב’ 15/4/2019 16:00

הרחובות הנכללים הם : רחוב השמש העולה, סמטת החצב, דרך הסולטן ושכונת התרנגול.