הפצת עלון הכפר

הודעה לתושבים על הפצת העלון

ועדת העלון

עלון הכפר מופץ עד כה בגרסה מודפסת לכל תיבות הדואר ביישוב ובמקביל נשלח לתפוצת הדואר האלקטרוני.

הואיל ותושבים רבים אינם נזקקים לעותק המודפס וכדי לחסוך בנייר ובעלויות ההדפסה הגבוהות, הוחלט כי העלון ימשיך להיות מחולק בתיבות הדואר רק לתושבים שיבקשו להמשיך ולקבל את המהדורה המודפסת.

ניתן לשלוח את הבקשה למייל העלון alon.ramot.hashavim@gmail.com

או טלפונית לאריאלה במזכירות 09-7448111

החל מגיליון מרס 2019 העלון יופץ במתכונת החדשה.

מספר מצומצם של עותקים מודפסים יעמוד במזכירות לרשות תושבים שיבקשו לקבל עותק, גם אם לא נרשמו מראש.