ישיבת תושבים – שימוש חורג

ביום ד' 28.8.19 בשעה 19:00 יערך כנס תושבים בנושא
"סיוע בהסדרת שימושים חורגים בעקבות תיקון 116 "
באולם הכנסים של המועצה

ביום ד' 28.8.19 בשעה 19:00