נא לא להוציא גזם השבוע

התושבים מתבקשים לא להוציא גזם השבוע.

עקב החג של המוסלמים לא יהיה איסוף גזם ביום ראשון ה 11/8/19