יד לנופלים

אנדרטת הזיכרון המקומית נחנכה בטקס הזיכרון בשנת 1953,

לזכרם של ששת בני הכפר ובני מייסדי הכפר, שנפלו במלחמת העצמאות.

אל שמות החללים הראשונים נוספו במלחמות ישראל שמות חללים נוספים, המונצחים עליה.

טקס הזיכרון של תושבי הכפר מתקיים מדי שנה ליד האנדרטה.

המתכנן: אדריכל ח. פאבל המבצע: מהנדס י. שכטר